artykuł nr 1

Znak: ZP-341/53/04

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Załączniki
ogłoszenie   9.997 KB
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/50/04

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Załączniki
ogłoszenie   17.500 KB
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/52/04

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodników
Załączniki
ogłoszenie   132.488 KB
artykuł nr 4

Znak: ZP-341/48/04

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla obiektów znajdujących się na terenie gminy Strawczyn
Załączniki
ogłoszenie   24.500 KB
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/47/04

Dostawę opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 455 ton wyłącznie do celów grzewczych

Załączniki
ogłoszenie   27.500 KB
artykuł nr 6

Znak: ZP-341/46 /04

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodników przy drogach w msc. na terenie gminy Strawczyn
Załączniki
ogłoszenie   24.500 KB
artykuł nr 7

Znak: ZP-341/2/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w ilości 20.000 litrów
Załączniki
ogłoszenie   125.370 KB
artykuł nr 8

Znak: ZP-341/44/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 20 000 l.

Załączniki
ogłoszenie   22.000 KB
artykuł nr 9

Znak: ZP-341/43/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 74.800 l.

Załączniki
ogłoszenie   22.500 KB
artykuł nr 10

Znak: ZP-341/40/04

Zimowe utrzymanie dróg gminnych (73910 mb) polegające na odśnieżaniu i posypywaniu nawierzchni drogi

Załączniki
ogłoszenie   24.000 KB
artykuł nr 11

Znak: ZP-341/42/04

Dostawa 8 szt. kontenerów stalowych KP-7 na odpady stałe niesegregowane

Załączniki
ogłoszenie   22.000 KB
artykuł nr 12

Znak: ZP-1/2004

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w ilości 20.000 litrów
Załączniki
ogłoszenie   25.500 KB
artykuł nr 13

Znak: ZP-341/41/04

Wykonanie monitoringu pracy 1 przepompowni ścieków (Chełmce-Polichta) dla systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strawczyn.

Załączniki
ogłoszenie   22.000 KB
artykuł nr 14

Znak: ZP-341/37/04

Dobudowa drugiego odżelaziacza oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w zakresie odżelaziania i odmanganiania na Ujęciu Wody w Rudzie Strawczyńskiej.

Załączniki
ogłoszenie   22.000 KB
artykuł nr 15

Znak: ZP-341/39/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 20 000 l.

Załączniki
ogłoszenie   21.500 KB
artykuł nr 16

Znak: ZP-341/38/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Szkół
Załączniki
ogłoszenie   21.000 KB
artykuł nr 17

Znak: ZP-341/36/04

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodników przy drogach na terenie gminy Strawczyn
Załączniki
ogłoszenie   27.500 KB
artykuł nr 18

Znak: ZP-341/35/04

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
Załączniki
ogłoszenie   26.500 KB
artykuł nr 19

Znak: ZP-341/33/04

Budowa kotłowni olejowej wraz z wykonaniem instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Załączniki
ogłoszenie   26.500 KB