artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   113.646 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1, 2, 3 + Odpowiedź na zapytania

Załączniki
Zapytanie Nr 1   193.154 KB
Zapytanie Nr 2   138.320 KB
Zapytanie Nr 3   265.690 KB
Odpowiedź na zapytania nr 1, 2, 3   553.077 KB
Uzupełnienie odpowiedzi   1.077 MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki
Ogłoszenie   149.996 KB
SIWZ + załączniki 1-16   2.778 MB
Załączniki 17a - 17e   4.072 MB