główna zawartość
artykuł nr 1

Zawarte umowy - 2007r.

Załączniki:
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie 28 KB
Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku gm Strawczyn 249 KB
Modernizacja świetlicy wraz z zagospdoarowaniem terenu w m. Oblęgór gm. Strawczyn (wykonawstwo) MB
Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Oblęgór gm. Strawczyn 275 KB
Wykonanie elewacji i zewnętrznych robót wykończeniowych w budynku OSP w Chełmcach 312 KB
Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej w m. Niedźwiedź gm. Strawczyn 876 KB
Dostawa i ułożenie na podłodze drewnianej wykładzin podłogowych elastycznych w pomieszczeniach na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie 344 KB
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zapewnienie serwisu, dostarczenie kart gwarancyjnych certyfikatów CE oraz okablowania niezbędnego do podłączenia sprzętu do Urzędu Gminy w Strawczynie 316 KB
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę dróg gminnych 754 KB
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strawczynek gmina Strawczyn 827 KB
Roboty polegające na wykonaniu ogrodzenia boiska do piłki nożnej w msc. Promnik gm. Strawczyn o łącznej długości 310 mb i wysokości 5,0 m nad istniejącym poziomem terenu 393 KB
Roboty budowlane. Roboty przy drogach gminnych w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn. 337 KB
Transport kruszywa kamiennego w ilości 3700 ton z kopalni w miejscowości Miedzianka do remontu dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn 184 KB
Roboty równiarką przy wyrównywaniu nawierzchni dróg gminnych, roboty walcem drogowym przy zagęszczaniu nawierzchni dróg gminnych 210 KB
Dostawa materiału i osprzętu do wykonania instalacji elektrycznej, alarmowej, telekomunikacyjnej i komputerowej na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie 330 KB
Dostawa farb emulsyjnych wraz z materiałamipomocniczymi oraz asortymentu do wyposażenia WC do adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy w Strawczynie 248 KB
Wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Chełmce i przerzutu ścieków Chełmce-Strawczynek gm. Strawczyn 756 KB
Wykonanie robót polegających na położeniu płytek ceramicznych ściennych i podłogowych na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie 252 KB
Wykoanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali konferencyjnej o powierzchni 59,9m2 na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie 242 KB
Sprzedaż krusywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2007r. w ilości 3700 ton 416 KB
Wykonanie i montaż stopni drewnianych i podestu, wykonanie i montaż balustrady schodowej, cyklinowanie podłóg drewnianych na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie 497 KB
Dostawa materiałów biurowych (sukcesywna) do Urzędu Gminy w Strawczynie 635 KB
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę drogi gminnej (droga poprzeczna) w miejscowosci Strawczynek 833 KB
Roboty dodatkowe: Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku gm. Strawczyn 103 KB
Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 524 KB