główna zawartość
artykuł nr 1

Umowy zawarte w 2006 roku

Załączniki:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w m. Strawczyn-Niedźwiedź, Gmina Strawczyn 639 KB
Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strawczynek-Trupień gm. Strawczyn 960 KB
Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do świetlicy wiejskiej w Strawczynku Gmina Strawczyn w ilości 11000 litrów wyłącznie do celów grzewczych w 2007 roku 204 KB
Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 25000 litrów wyłącznie do celów grzewczych w 2007 roku 186 KB
Wykonanie projektu na przystosowanie budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu 534 KB
Dostawa materiałów do wykonania instalacji c.o. na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie 183 KB
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Oblęgorek 204 KB
Roboty ziemne koparko-ładowarką przy kopaniu rowów na terenie gminy Strawczyn 204 KB
Roboty na drogach gminnych na terenie gminy Strawczyn 155 KB
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn MB
Wykonanie projektu na odmulenie stawu w Promniku 394 KB
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy STrawczyn w roku szkolnym 2006-2007 199 KB
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie MB
Wykonanie projektu modernizacji istniejącej kotłowni na kotłownię olejową z zastosowaniem systemu solarnego wraz z niezbędnymi instalacjami w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie 844 KB
Przebudowa drogi gminnej w m. Oblęgorek - Aleja Lipowa 978 KB
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na boiskach szkolnych przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu 268 KB
Roboty budowlane wykończeniowe w budynku OSp w Chełmcach 960 KB
Dostawa cementu zwykłego bez dodatków o normalnej wytrzymałości, marki 35, normalnie twardniejącego, workowanego po 25 kg w ilości 18 t do wykonania chodników na cmentarzu w Chełmcach i Strawczynie 219 KB
Dostawa kostki betonowej BEHATON szarej 227 KB
Dostawa piasku naturalnego do do wykonania chodników na cmentarzu w Chełmcach i Strawczynie w ilości 400 t 209 KB
Transport kruszywa kamiennego w ilości 3500 ton z kopalni w Miedziance na drogi gminne 150 KB
Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Oblęgorek MB
Opracowanie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn 741 KB
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych w budynku ZPO w Strawczynie 404 KB
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie dróg gminnych 269 KB
Dostawa kruszywa niesortowanego z wapienia dewońskiego do remontu dróg gminnych w 2006 roku w ilości 3500 ton 255 KB
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn 958 KB
Dostawa materiałów do wykonania instalacji elektrycznej, alarmowej, komputerowej i telefonicznej na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 209 KB
Dostawa płyt gipsowo-kartonowych, profili do ich mocowania i wełny mineralnej oraz materiałów pomocniczych do wykonania ścian działowych na adaptowanym poddaszu Budynku Urzędu Gminy w Strawczynie 204 KB
Dostawa kompletnych drzwi wewnętrznych oraz wyłazów na strych do adaptowanego poddasza budynku Urzędu Gminy w Strawczynie 203 KB
Roboty na drogach gminnych, Zadanie Nr 1: Równiarką (60 rg), Zadanie Nr 2: Walcem (50 rg) 211 KB
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w iejscowości Oblęgorek - Kurniki, gmina Strawczyn 397 KB
Dostawa materiałów biurowych i piśmiennych na potrzeby Urzędu Gminy w Strawczynie 423 KB
Odśnieżanie i posypywanie nawierzchni dróg gminnych materiałami uszarstaniającymi w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn o łącznej długości 36360 mb 247 KB
Odśnieżanie i posypywanie nawierzchni dróg gminnych materiałami uszarstniającymi w miejscowościach gminy Strawczyn 172 KB