główna zawartość
artykuł nr 31

Znak: ZP-341/27/06

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmce - Etap I przerzut ścieków
Załączniki:
wynik postępowania 52 KB
artykuł nr 32

ZP-341/29/06

Wykonanie ekranu boiska w Rudzie Strawczynskiej
Załączniki:
wynik postępowania 48 KB
artykuł nr 33

Znak: ZP-341/22/06

Udzielenie kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną dla Gminy Strawczyn w ilości 600.000 zl
Załączniki:
wynik postępowania 51 KB
artykuł nr 34

Znak: ZP-346/15/06

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Załączniki:
wynik postępowania 52 KB
artykuł nr 35

Znak: ZP-341/26/06

Dostawa cementu zwykłego bez dodatków o normalnej wytrzymałości normalnie twardniejącego, workowanego po 25 kg w ilości 18 ton
Załączniki:
wynik postępowania 54 KB