główna zawartość
artykuł nr 26

ZP:341/31/06

Przebudowa drogi gminnej w m.Oblęgorek - Aleja Lipowa
Załączniki:
Wyniki postępowania 57 KB
artykuł nr 27

ZP:341/30/06

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu
Załączniki:
Wyniki postępowania 57 KB
artykuł nr 28

ZP: 341/18/06

Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku
Załączniki:
Wyniki postępowania 56 KB
artykuł nr 29

ZP: 341/27/06

Roboty budowlane wykończeniowe w budynku OSP w m. Chełmce gm. Strawczyn
Załączniki:
Wyniki postępowania 55 KB
artykuł nr 30

ZP: 341/25/06

Unieważnienie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Chełmce Etap I
Załączniki:
Wyniki postępowania 52 KB