główna zawartość
artykuł nr 21

ZP:341/36/06

Wykonanie projektu na odmulenie stawu zlokalizowanego na działce gminnej nr 132 o pow. 0,61 ha w Promniku wraz z przebudową rowu odpływowego na dł. 700 mb.
Załączniki:
Wyniki postępowania 57 KB
artykuł nr 22

ZP:345/35/06

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2006/2007
Załączniki:
Wyniki postępowania 53 KB
artykuł nr 23

ZP-341/34/06

Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego dla gminy Strawczyn w kwocie 450.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych.
Załączniki:
Wyniki postępowania 32 KB
artykuł nr 24

ZP:341/33/06

Wykonanie projektu modernizacji istniejącej kotłowni na kotłownię olejową z zastosowaniem systemu solarnego wraz z niezbędnymi instalacjami w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.
Załączniki:
Wyniki postępowania 55 KB
artykuł nr 25

ZP:341/32/06

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Załączniki:
Wyniki postępowania 55 KB