główna zawartość
artykuł nr 1

Znak: ZP-341/55/06

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strawczynek, gmina Strawczyn
Załączniki:
wynik postępowania 35 KB
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/56/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Strawczynek, gm. Strawczyn
Załączniki:
wynik postępowania 22 KB
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/56/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę drogi gminnej w m. STrawczynek - droga poprzeczna
Załączniki:
wynik postępowania 23 KB
artykuł nr 4

Znak: ZP-341/50/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę dróg gminnych
Załączniki:
wynik postępowania 135 KB
artykuł nr 5

Znak: ZP- 341/1/06/OSP

Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x2 fabrycznie nowego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie
Załączniki:
Ogłoszenie 24 KB