artykuł nr 1

Znak: ZP-341/55/06

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strawczynek, gmina Strawczyn
Załączniki
wynik postępowania   34.983 KB
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/56/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Strawczynek, gm. Strawczyn
Załączniki
wynik postępowania   22.312 KB
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/56/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę drogi gminnej w m. STrawczynek - droga poprzeczna
Załączniki
wynik postępowania   23.098 KB
artykuł nr 4

Znak: ZP-341/50/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę dróg gminnych
Załączniki
wynik postępowania   134.856 KB
artykuł nr 5

Znak: ZP- 341/1/06/OSP

Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x2 fabrycznie nowego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie
Załączniki
Ogłoszenie   23.759 KB
artykuł nr 6

Znak: ZP-341/53/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w m. Strawczyn-Niedźwiedź, gmina Strawczyn
Załączniki
Wynik postępowania   28.130 KB
artykuł nr 7

Znak: ZP-341/54/06

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strawczynek-Trupień,gm. Strawczyn
Załączniki
Ogłoszenie   27.085 KB
artykuł nr 8

Znak: ZP-341/51/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę muszli koncertowej naterenie planowanego centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Strawczynek, gm.Strawczyn.
Załączniki
wynik postępowania   23.999 KB
artykuł nr 9

Znak: ZP-341/47/06

Strawczyn, dn. 02.11.2006 r.
ZP-341/47/06


OGłOSZENIE O WYNIKUPOSTęPOWANIA

Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 woj. świętokrzyskie tel. 041/3038002, fax 041/3038157 ogłasza, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 60 000 EURO na usługi:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę muszli koncertowej na terenie planowanego centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Strawczynek, gm. Strawczyn

zostało unieważnione.

Podstawę prawną unieważnienia prowadzonego postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
artykuł nr 10

Znak: ZP-341/45/06

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Świetlicy Wiejskiej w Strawczynku w ilości 11.000 litrów w 2007r.
Załączniki
wynik postępowania   24.218 KB
artykuł nr 11

Znak: ZP-341/44/06

Dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 45.000 litrów w 2007 roku
Załączniki
wynik postępowania   23.729 KB
artykuł nr 12

Znak: ZP-341/43/06

Dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Urzędu Gminy w Strawczynie w ilości 25000 litrów w 2007 roku
Załączniki
wynik postępowania   23.665 KB
artykuł nr 13

Znak: ZP-341/1/06

Dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w ilości 25.000 litrów w 2007 roku
Załączniki
Wynik postępowania   24.202 KB
artykuł nr 14

Znak: ZP-341/46/06

Dostawa materiałów do wykonania instalacji co na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie
Załączniki
wynik postępowania   22.352 KB
artykuł nr 15

Znak: ZP-341/42/06

Dostawa materiałów do wykonania instalacji co na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie
Załączniki
wynik postępowania   22.671 KB
artykuł nr 16

Znak: Zp-341/40/06

Roboty ziemne koparką przy drogach gminnych w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn
Załączniki
wynik postępowania   26.841 KB
artykuł nr 17

Znak: ZP-341/41/06

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budwie sieci wodociągowej i kanalziacyjnej z rur PCV
Załączniki
wynik postępowania   25.500 KB
artykuł nr 18

Znak: ZP-341/37/06

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Oblęgorek(Kurniki) gm. Strawczyn, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie
Załączniki
wynik postępowania   66.139 KB
artykuł nr 19

ZP:341/38/06

Dostawa pompy głębinowej o wydajności 50 m3/h przy podnoszeniu 31 m, moc 7,5 kW, średnica 196 mm do ujęcia wody w Rudzie Strawczyńskiej gmina Strawczyn
Załączniki
Wyniki postępowania   56.905 KB
artykuł nr 20

ZP:341/39/06

Roboty budowlane:
Zad. 1) Równiarką - 80 r/godz
Zad. 2) Walcem drogowym - 70 r/godz
na drogach gminnych na terenie gminy Strawczyn - przy wyrównywaniu nawierzchni dróg z wykorzystaniem destruktu drogowego.
Załączniki
Wyniki postępowania   56.184 KB
artykuł nr 21

ZP:341/36/06

Wykonanie projektu na odmulenie stawu zlokalizowanego na działce gminnej nr 132 o pow. 0,61 ha w Promniku wraz z przebudową rowu odpływowego na dł. 700 mb.
Załączniki
Wyniki postępowania   57.349 KB
artykuł nr 22

ZP:345/35/06

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2006/2007
Załączniki
Wyniki postępowania   53.494 KB
artykuł nr 23

ZP-341/34/06

Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego dla gminy Strawczyn w kwocie 450.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych.
Załączniki
Wyniki postępowania   31.729 KB
artykuł nr 24

ZP:341/33/06

Wykonanie projektu modernizacji istniejącej kotłowni na kotłownię olejową z zastosowaniem systemu solarnego wraz z niezbędnymi instalacjami w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.
Załączniki
Wyniki postępowania   55.037 KB
artykuł nr 25

ZP:341/32/06

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Załączniki
Wyniki postępowania   55.493 KB
artykuł nr 26

ZP:341/31/06

Przebudowa drogi gminnej w m.Oblęgorek - Aleja Lipowa
Załączniki
Wyniki postępowania   56.669 KB
artykuł nr 27

ZP:341/30/06

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu
Załączniki
Wyniki postępowania   57.140 KB
artykuł nr 28

ZP: 341/18/06

Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku
Załączniki
Wyniki postępowania   56.455 KB
artykuł nr 29

ZP: 341/27/06

Roboty budowlane wykończeniowe w budynku OSP w m. Chełmce gm. Strawczyn
Załączniki
Wyniki postępowania   55.039 KB
artykuł nr 30

ZP: 341/25/06

Unieważnienie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Chełmce Etap I
Załączniki
Wyniki postępowania   52.408 KB
artykuł nr 31

Znak: ZP-341/27/06

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmce - Etap I przerzut ścieków
Załączniki
wynik postępowania   51.565 KB
artykuł nr 32

ZP-341/29/06

Wykonanie ekranu boiska w Rudzie Strawczynskiej
Załączniki
wynik postępowania   48.427 KB
artykuł nr 33

Znak: ZP-341/22/06

Udzielenie kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną dla Gminy Strawczyn w ilości 600.000 zl
Załączniki
wynik postępowania   51.426 KB
artykuł nr 34

Znak: ZP-346/15/06

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Załączniki
wynik postępowania   52.164 KB
artykuł nr 35

Znak: ZP-341/26/06

Dostawa cementu zwykłego bez dodatków o normalnej wytrzymałości normalnie twardniejącego, workowanego po 25 kg w ilości 18 ton
Załączniki
wynik postępowania   54.174 KB
artykuł nr 36

Znak: ZP-341/23/06

Dostawa kostki betonowej szarej
Załączniki
wyniki postępowania   52.601 KB
artykuł nr 37

Znak: ZP-341/22/06

Dostawa piasku naturalnego w ilości 400 ton do wkonania chodników na cmentarzu w Chełmcach i Strawczynie
Załączniki
wynik postępowania   52.457 KB
artykuł nr 38

Znak: ZP-341/21/06

Dostawa cementu w ilości 18 ton do wykonanai chodników na cmentarzu w Chełmcach i Strawczynie
Załączniki
wynik postępowania   49.405 KB
artykuł nr 39

Znak: ZP-341/19/06

Transport kruszywa kamiennego w ilości 3500 ton na drogi gminne z kopalni w miejscowości Miedzianka w 2006 roku
Załączniki
wynik postępowania   54.485 KB
artykuł nr 40

Znak: ZP-341/20/06

Dostawa destruktu w ilości 1500 ton do remontu dróg gminnych w 2006 roku
Załączniki
wynik postępowania   48.136 KB
artykuł nr 41

Znak: ZP-341/14/06

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy rozbudowie szkoły podstawowej dla potrzeb szkoły podstawowej i gimnazjum w Oblęgorku
Załączniki
wynik postępowania   53.321 KB
artykuł nr 42

Znak: ZP-341/13/06

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Załączniki
wynik postępowania   52.966 KB
artykuł nr 43

Znak: ZP-341/17/06

Dostawa destruktu w ilości 1500 ton do remontu dróg gminnych
Załączniki
wynik postępowania   48.340 KB
artykuł nr 44

Znak:ZP-341/12/06

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg gminnych
Załączniki
wynik postępowania   47.860 KB
artykuł nr 45

Znak: ZP-341/9/06

Dostawa materiałów do wykonania instalacji elekrycznej, komputerowej i telekomunikacyjnej do Urzędu Gminy
Załączniki
wynik postępowania   49.945 KB
artykuł nr 46

Znak: ZP-341/10/06

Roboty równiarką i walcem drogowym
Załączniki
wynik postępowania   51.587 KB
artykuł nr 47

Znak: ZP-341/11/06

Dostawa kruszywa niesortowanego z kamienia dewońskiego w ilości 3.500 ton do remontu dróg gminnych w 2006 roku
Załączniki
wynik postępowania   48.611 KB
artykuł nr 48

Znak: ZP-341/5/06

Dostawa systemu do wspomagania zarządzania planami zagospdoarowania przestrzennego gminy
Załączniki
wynik postępowania   36.802 KB
artykuł nr 49

Znak: ZP-341/1/06

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Załączniki
wynik postępowania   13.144 KB