artykuł nr 1

Uzupełniający wybór rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek