artykuł nr 1

Uzupełniający wybór sołtysa sołectwa Niedźwiedź