główna zawartość
artykuł nr 1

Inne jednostki organizacyjne

Nazwa: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Kierownik: Marek Żelazny
Adres: Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
Tel. kontakt.: 41 3038006, 41 3038679
Email: 2600045@zoz.org.pl
Statut: Uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie


Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik: Wiesława Jarząbek
Adres: Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
Tel. kontakt.: 41 3038018
Email: gops@strawczyn.pl
Statut: Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie


Nazwa: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
Dyrektor: Maciej Lewandowski
Adres: Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
Tel. kontakt.: 41 3038635
Email: kultura@strawczyn.pl
Statut: Uchwała Nr XXXI/236/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie" i nadania statutu: "Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie"


Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownik: Grzegorz Gad
Adres: Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
Tel. kontakt.: 41 345-20-01
Email: zgk@strawczyn.pl
Statut: Uchwała Nr XLII/336/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie


Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik: Halina Snoch
Adres: Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
Tel. kontakt.: 41 345-95-40
Email: gbp.strawczyn@o2.pl
Statut: Uchwała NR XXXI/271/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie"

Dostępne kategorie:
Placówki oświatowe
Inne