główna zawartość
artykuł nr 1

Program realizacji zadań w zakresie funkcjonowania bieżącego oraz rozwoju Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

artykuł nr 2

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

artykuł nr 3

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

artykuł nr 4

Program Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Na Lata 2017-2018 w Gminie Strawczyn

artykuł nr 5

Kompleksowy Planu Rozwoju Szkół i Przedszkoli dla Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2023