artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r.

artykuł nr 2

Agnieszka Mulik - Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 29.09.2017r.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016r.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2015r.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014r.

artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013r.

artykuł nr 7

Oświadczenia majątkowe na początek/koniec kadencji

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012r. + ewentualne aneksy do oświadczeń majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2011r.

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2011r.

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2010r.

artykuł nr 11

Elżbieta Białek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu do dnia 31.08.2010 - oświadczenie na dzień 01.09.2010

artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2009r.

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 30.09.2009r.

artykuł nr 14

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 29.09.2009r.

artykuł nr 15

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Załączniki
Beata Kabała - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   815.740 KB
Henryka Cisowska - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku   851.547 KB
Halina Janina Snoch - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie   777.549 KB
Dorota Surma - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury od 29.04.2009r.   759.498 KB
Wiesława Jarząbek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie   801.658 KB
Grzegorz Dariusz Gad - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   793.590 KB
Elżbieta Gieroń - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku   814.426 KB
Grzegorz Michał Midak - Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   786.570 KB
Ewa Anna Jakubczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie   822.186 KB
Jadwiga Elżbieta Błaszczyk - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie   872.592 KB
Elżbieta Maria Białek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu   762.803 KB
Jarosław Kobiec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chełmcach   831.293 KB
Justyna Małgorzata Wieczorek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Promniku   845.703 KB
Bogdan Michał Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie   852.117 KB
Wiesława Jarząbek - wyjaśnienie do oświadczenia   28.784 KB
Ewa Jakubczyk - Aneks do oświadczenia   236.313 KB
Halina Janina Snoch - Aneks do oświadczenia   433.448 KB
Elżbieta Gieroń - Aneks do oświadczenia   224.703 KB
Grzegorz Midak - Aneks do oświadczenia   324.516 KB
Jadwiga Błaszczyk - Aneks do oświadczenia   355.970 KB
Henryka Cisowska - Aneks do oświadczenia   203.333 KB
Beata Kabała - Aneks do oświadczenia   334.746 KB
artykuł nr 16

Oświadczenie majątkowe - wg stanu na dzień 22.12.2008r.

artykuł nr 17

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2007r.

artykuł nr 18

Oświadczenia majątkowe - stan na dzień 31.12.2006r.

artykuł nr 19

Oświadczenia majątkowe za 2006r.

artykuł nr 20

Oświadczenia majątkowe za 2005r.

artykuł nr 21

Oświadczenia majątkowe za 2004r.


artykuł nr 22

Oświadczenia majątkowe za 2003r.

artykuł nr 23

Oświadczenia majątkowe za 2002