główna zawartość
artykuł nr 1

Główczyńska Ewa - Oświadczenie majątkowe

artykuł nr 2

Halina Snoch - Oświadczenie majątkowe

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019r.

artykuł nr 4

Łukasz Woźniak - Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu - stan na dzień 01.07.2019

artykuł nr 5

Maciej Lewandowski - Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu - stan na dzień 30.06.2019