główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019r

artykuł nr 2

Karol Picheta - Zastępca Wójta - stan na dzień 01-07-2019

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r