artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r

artykuł nr 3

Elżbieta Chłodnicka - oświadczenie na dzień 29.09.2017

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016r

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2015r

artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014r

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013r

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012r. + ewentualne aneksy do Oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2011r.

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2011r.

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2010r.

artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2009r.

artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2008r.

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2007r.

artykuł nr 14

Oświadczenia majątkowe - stan na dzień 31.12.2006r.

artykuł nr 15

Oświadczenia majątkowe za 2006r.

artykuł nr 16

Oświadczenia majątkowe za 2005r.

artykuł nr 17

Oświadczenia majątkowe za 2004r.


artykuł nr 18

Oświadczenia majątkowe za 2003r.


artykuł nr 19

Oświadczenia majątkowe za 2002r.