artykuł nr 1

Strawczynek

obrazek
Nazwa sołectwa:
Strawczynek

Statut sołectwa:
Uchwała Nr XLI/331/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek

Sołtys:
Zbigniew Malasy

Skład sołectwa:
Strawczynek z częściami składowymi: Stara Wieś, Plac, Podlesie, Nowa Wieś wraz z przysiółkami: Podosina, Kąty i Trupień