główna zawartość
artykuł nr 1

Ruda Strawczyńska

Sołtys:
Tadeusz Picheta

Skład sołectwa:
Ruda Strawczyńska z przysiółkami: Czubacz, Poręby Janowskie, Śliwiny, Zastawie