artykuł nr 1

OblęgorekSkład sołectwa:
Oblęgorek z częściami składowymi: Stara Wieś, Spółdzielnia, Podpępice, Góry z Kamionką, Korzeniec, Pętaki, Podlesina, Leśne Łąki.