główna zawartość
artykuł nr 1

Małogoskie

Sołtys:
Stanisław Piotrowski


Skład sołectwa:
Akwizgran z przysiółkami: Na Górce i Pod Szosą oraz wsi Małogoskie z przysiółkami: Zbiegowie, Kolonia