główna zawartość
artykuł nr 1

Kuźniaki

Sołtys:
Katarzyna Staszewska

Skład sołectwa:
Kuźniaki z przysiółkami: Kuźniaki, po Szosie, Kuźniaki pod Perzową Górą, Dudków, Gajówka, Zastawie