główna zawartość
artykuł nr 1

Korczyn

Sołtys:
Teresa Słowińska

Skład sołectwa:
Korczyn z częściami: Kolonia i Huta oraz z przysiółków: Dworskie, Kopaliny, Korczonek, Sochów, i Zalesie