artykuł nr 1

Korczyn

Nazwa sołectwa:
Korczyn

Statut sołectwa:
Uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn

Sołtys:
Teresa Słowińska

Skład sołectwa:
Korczyn z częściami: Kolonia i Huta oraz z przysiółków: Dworskie, Kopaliny, Korczonek, Sochów, i Zalesie