artykuł nr 1

HuciskoSkład sołectwa:
Hucisko z częściami składowymi: Kruszyna, Górka Lipowa, Pod Górą

Protokoły z zebrań wiejskich:
Protokół z zebrania wiejskiego wsi Hucisko odbytego w dniu 24.02.2007r.