główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 2 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Obwieszczenie 261 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu Studium

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRAWCZYN z dnia 10.02.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

== DO POBRANIA ==

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn

Prognoza oddziaływania na środowisko

artykuł nr 3

Informacja -Studium UiKZP Gminy Strawczyn

INFORMACJA

o zamieszczeniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU

artykuł nr 4

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

Załączniki:
Protokół 477 KB
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRAWCZYN z dnia 03.02.2020 r o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Obwieszczenie Wójta 494 KB