główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z sesji

Załączniki:
Protokół z sesji 594 KB
artykuł nr 2

Wykaz głosowania imiennego

Załączniki:
Wykaz głosowania imiennego MB
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XII/113/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 105 KB
Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 108 KB
Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie 208 KB
Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych 558 KB
Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nau czycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach dla których Gmina Strawczyn jest organem prowadzącym 340 KB
Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 568 KB
Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/87/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 375 KB
Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/71/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 375 KB
Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029 MB
Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2019 rok 889 KB
artykuł nr 4

Nagranie z sesji

30 09 2019 Sesja Rady Gminy

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek Sesji - godzina 10:00