główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z sesji

Załączniki:
Protokół z sesji MB
artykuł nr 2

Wykaz głosowania imiennego

Załączniki:
Wykaz głosowania imiennego MB
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr X/99/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn 288 KB
Uchwała Nr X/98/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakład kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn 319 KB
Uchwała Nr X/97/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Informacji o kandydatach na ławników 114 KB
Uchwała Nr X/96/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 137 KB
Uchwała Nr X/95/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 113 KB
Uchwała Nr X/94/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029 MB
Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok MB
artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek sesji godzina 10:00