główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z sesji

Załączniki:
Protokół z sesji MB
artykuł nr 2

Wykaz głosowania imiennego

Załączniki:
Wykaz głosowania imiennego MB
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/71/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 101 KB
Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zminany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 106 KB
Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 680 KB
Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 110 KB
Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2018 rok MB
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 119 KB
Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029 MB
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok MB
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2018 rok 83 KB
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 91 KB
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn wotum zaufania za 2018 rok 73 KB
artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek sesji godzina 10:00