główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z sesji

Załączniki:
Protokół z sesji MB
artykuł nr 2

Wykaz głosowań imiennych

Załączniki:
Wykaz głosowań imiennych MB
artykuł nr 3

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/36/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Strawczyn Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 112 KB
Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 840 KB
Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 970 KB
Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyznania pierwwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 152 KB
Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strawczyn 131 KB
Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Strawczyn 108 KB
Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 105 KB
Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 92 KB
Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 111 KB
Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029 MB
Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok MB
artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek sesji godzina 12:00