główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy 22 czerwciec 2005 roku

Załączniki:
Protokół 145 KB
Uchwała Nr XXVI/232/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowego członka do Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w zlewni Górnej Nidy oraz zatwierdzenia zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego 26 KB
Uchwała Nr XXVI/231/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku 33 KB
Uchwała Nr XXVI/230/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2005 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu ... 27 KB
Uchwała Nr XXVI/229/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 51 KB
Uchwała Nr XXVI/228/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 32 KB
Uchwała Nr XXVI/227/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do udziału w realizacji w latach 2007-2013 przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 26 KB
Uchwała Nr XXVI/226/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 27 KB
Uchwała Nr XXVI/225/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2002 26 KB