artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy 22 czerwciec 2005 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXVI/225/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2002   26.153 KB
Uchwała Nr XXVI/226/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach   27.354 KB
Uchwała Nr XXVI/227/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do udziału w realizacji w latach 2007-2013 przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786   26.316 KB
Uchwała Nr XXVI/228/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok   31.501 KB
Uchwała Nr XXVI/229/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym   51.245 KB
Uchwała Nr XXVI/230/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2005 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu ...   27.423 KB
Uchwała Nr XXVI/231/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku   32.933 KB
Uchwała Nr XXVI/232/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowego członka do Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w zlewni Górnej Nidy oraz zatwierdzenia zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego   26.149 KB
Protokół   144.993 KB