główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół

Załączniki:
Protokół 241 KB
artykuł nr 2

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV343/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 24 KB
Uchwała Nr V/58/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku 210 KB
Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia zasadudzielania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn 200 KB
Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 109 KB
Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 110 KB
Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 201-2029 661 KB
Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniający Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok 629 KB
artykuł nr 3

Wykaz głosowania imiennego

Załączniki:
Wykaz głosowania imiennego 239 KB
artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek sesji godzina 10:00