główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2019 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki RENAULT TRAFFIC w 2019 roku 42 KB
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa STRAWCZYNEK 193 KB
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie 30 KB
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa CHEŁMCE 190 KB
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa HUCISKO 188 KB
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa STRAWCZYN 181 KB
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 501 KB
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Strawczyn w 2019 roku 751 KB
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Szczypiór ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 29 KB
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie 483 KB
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa KORCZYN 185 KB
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa KUŹNIAKI 187 KB
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa MAŁOGOSKIE 181 KB
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa NIEDŹWIEDŹ 175 KB
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa OBLĘGOREK 171 KB
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa PROMNIK 191 KB
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa RUDA STRAWCZYŃSKA 193 KB
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa OBLĘGÓR 191 KB
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie 75 KB
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowychoraz pierwszych klas szkół podstwowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2019 MB
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowazenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Strawczyn 161 KB
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2019 rok 80 KB
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej (płace) 30 KB
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Strawczyn realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Os? Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 610 KB
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości 20 KB
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości 23 KB
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Małogoskie 164 KB
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 380 KB
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 83 KB
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017 - 2020 w gminie Strawczyn MB
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020 w gminie Strawczyn 31 KB
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Strawczyn za 2018 rok 660 KB
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025 MB
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Ratuj przyrodę - XIV Edycja 2019 pod hasłem Smogu nie lubimy - ze smogiem walczymy oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej 199 KB
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie konkursu pn Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka w Gminie Strawczyn 142 KB
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds przyznawania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku 33 KB
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przy przyznaniu dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku 75 KB
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Strawczyn 887 KB
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu Profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020 w Gminie Strawczyn 545 KB
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn 32 KB
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2018 rok MB
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Opel Vivaro w 2019 roku 39 KB
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 25 KB
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2019 rok 598 KB
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie samochodu służbowego dostawczego marki IVECO DAILY 35C15 w 2019 roku 35 KB
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie 133 KB
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 22 KB
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 21 KB
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 214 KB
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku 22 KB
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 763 KB
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Strawczyn 87 KB
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 15 KB
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkrsowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji 163 KB
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 517 KB
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 624 KB
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 51 KB
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomosci 19 KB
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2018 rok 490 KB
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za 2018 rok 389 KB
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie 29 KB
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 22 KB
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania stra w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Strawczyn 39 KB
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 189 KB
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uznania niektórych lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy za lokale socjalne 22 KB
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 691 KB
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy 20 KB
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej 35 KB
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strawczyn 579 KB
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotu prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt w Rytlowie 465 KB
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie 24 KB
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze 116 KB
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 255 położonej w Strawczynie zajętej pod zbiornik wodny Strawczyn 29 KB
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 554 KB
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds gospodarki wodno-ściekowej, gazyfikacji i oświetlenia ulicznego 28 KB
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 633/4 o pow. 0,1933 ha położonej w Rudzie Strawczyńskiej 28 KB
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 351 KB
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Strawczyn 21 sierpnia 2019 r w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 425 KB
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2019 roku MB
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 724 KB
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego 30 KB
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków sołectw dotyczcych przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 365 KB
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020 MB
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie 57 KB
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do organizacji obsługi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 23 KB
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok MB
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020 33 KB
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 września 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020 678 KB
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 433 KB
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 617 KB
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinsp. ds dróg 28 KB
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2019 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania 17 KB
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 października 2019 roku w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie 62 KB
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 766 KB
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 575 KB
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 października 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok MB
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Sportu 31 KB
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2019 rok 874 KB
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 757 KB
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok MB
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029 779 KB
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds gospodarki wodno-ściekowej, gazyfikacji i oświetlenia ulicznego 28 KB
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 34 KB
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 107 KB
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 17 KB
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok MB
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn 406 KB
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Chełmce MB
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Hucisko MB
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Korczyn MB
Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Kuźniaki MB
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Małogoskie MB
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Niedźwiedź MB
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgorek MB
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgór MB
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Promnik MB
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Ruda Strawczyńska MB
Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczyn MB
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczynek MB
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 846 KB
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do kontroli warunków i jakości opieki w Żłobku Gminnym w Strawczynie 27 KB
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn 20 KB