artykuł nr 1

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej