artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 18 października 2018 roku

Załączniki
Uchwała Nr XLVII/359/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn + pierwsza część załącznika nr 2   37.979 MB
Uchwała Nr XLVII/359/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn - druga część załącznika nr 2   30.215 MB
Rozstrzygnięcie Nadzorcze - Unieważnienie Uchwały Nr XLVII/359/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn   843.243 KB
Uchwała Nr XLVII/360/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2018 rok   2.428 MB
Uchwała Nr XLVII/361/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026   2.412 MB
Uchwała Nr XLVII/362/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie zaciągnięcia kredytu   107.768 KB
Uchwała Nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/294/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów   90.174 KB
Uchwała Nr XLVII/364/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   107.395 KB
Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w drodze bezprzetargowej   115.180 KB
Uchwała Nr XLVII/366/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 października w sprawie uchwalenia statutu Gminy Strawczyn   8.735 MB
Protokół   3.275 MB
artykuł nr 2

Autopoprawki

artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 18 października 2018 roku

artykuł nr 4

Informacja o sesji