artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 30 sierpnia 2018 roku

Załączniki
Uchwała Nr XLV/346/2018 Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2018 rok   2.684 MB
Uchwała Nr XLV/347/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024   2.489 MB
Uchwała Nr XLV/348/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   107.459 KB
Uchwała Nr XLV/349/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   109.240 KB
Uchwała Nr XLV/350/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   108.275 KB
Uchwała Nr XLV/351/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018   233.104 KB
Uchwała Nr XLV/352/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn   279.704 KB
Protokół z sesji   2.146 MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na Sesję w dniu 30 sierpnia 2018 roku

artykuł nr 3

Informacja o sesji

Załączniki
Informacja o sesji   163.498 KB