artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta - 2005

Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Strawczyn w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do opracowania "Rocznych Programów Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi ..."

Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 4/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach

Zarządzenie Nr 7/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 9/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie

Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku

Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie Nr 12/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażającego program akcji społecznej dla samorządów "Przejrzysta Polska"

Zarządzenie Nr 13/05 w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 14/05 z dnia marca 2005r. w sprawie Przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu "Ratuj przyrodę, bo zginiesz Razem z nią" ...

Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Opracowanie usług świadczonych w samorządach..."

Zarządzenie Nr 16/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego..."

Zarządzenie Nr 17/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds opracowania procedur rekrutacji na stanowiska kierownicze i merytoryczne...

Zarządzenie Nr 18/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Urzad przygotowuje książeczkę..."

Zarządzenie Nr 19/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Opracowanie Gminnego Katalogu Firm" ...

Zarządzenie Nr 20/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Utworzenie Punktu Informacyjnego" ...

Zarządzenie Nr 21/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej..."

Zarządzenie Nr 23/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć z zakresu etyki..."

Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 25/05 z dnia 04.04.2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 22/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie wyznaczenia pracownika w celu realizacji zadania "opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie"

Zarządzenie Nr 26/05 z dnia 07.04.2005r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 27/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2004/2005

Zarządzenie Nr 28/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 29/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 30/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 31/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/03 Wójta Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 32/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 33/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach

Zarządzenie Nr 34/05 z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 35/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku

Zarządzenie Nr 36/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie realizacji zadania - "Opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach III zasady - PARTYCYPACJI ...

Zarządzenie Nr 37/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język" ...

Zarządzenie Nr 38/05 z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Upublicznianie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom Plan Rozwoju Lokalnego" ...

Zarządzenie Nr 39/05 z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej ...

Zarządzenie Nr 40/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 41/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 42/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 43/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 44/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Zbigniewa Płanety ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Zając ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Kurczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 48/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Kubały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 49/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sabiny Skoczylas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 50/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Rejowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 51/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ks. Krzysztofa Przanowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 52/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53/05 z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miejscowości Chełmce gmina Strawczyn

Zarządzenie Nr 54/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie procedury gwarantującej konserwację tablic informacji lokalnej i utrzymanie ich w czystości

Zarządzenie Nr 55/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji tablic informacji lokalnej na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 56/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie organizacji punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 57/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu w Strawczynie

Zarządzenie Nr 58/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia stosowania do bieżącej pracy Urzędu "Karty Usług"

Zarządzenie Nr 59/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji wykazu i kart usług świadczonych przez Urząd Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 60/05 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Opracowania procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu" w ramach II Zasady Braku Tolerancji Dla Korupcji w Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska"

Zarządzenie Nr 61/05 w sprawie nabycia od mieszkańców wsi Strawczyn i Niedźwiedź nieruchomości pod zbiornik retencyjny w Strawczynie

Zarządzenie Nr 62/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 63/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 64/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Święta Gminy p.n. STRAWCZYNADA

Zarządzenie Nr 65/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie procedury naboru na wolne niekierownicze i niemerytoryczne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 66/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników w drodze przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 67/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 68/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonej na dzień 09 października 2005 roku

Zarządzenie Nr 70/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 71/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko urzędnicze - geodeta gminny - w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 72/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 03 października 2005 w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie oraz regulamin pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 73/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2005r. w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2005/2006

Zarządzenie Nr 74/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień n-la mianowanego

Zarządzenie Nr 75/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 76/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2006 rok

Zarządzenie Nr 77/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 78/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 79/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie zmian nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 80/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" w ramach realizacji Programy Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA - VI zasady - ROZLICZALNOŚCI

Zarządzenie Nr 81/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 82/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 83/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 84/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji bazy danych firm świadczących usługi na terenie gminy Strawczyn w ramach realizacji Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA I Zasady - Przejrzystość

Zarządzenie Nr 85/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie obowiązku posługiwania się katalogiem firm przez pracowników samorządowych w ramach realizacji programu Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA I zasada PRZEWIDYWALNOŚĆ

Zarządzenie Nr 86/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania - opracowanie wieloletniego planu finansowego (wpf) i wieloletniego planu inwestycyjnego (wpi) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcow w ramach realizacji IV zasady PRZEWIDYWALNOŚCI w Programie Akcji Społecznej Przejrzysta Polska

Zarządzenie Nr 87/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy


Załączniki
Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Strawczyn w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do opracowania "Rocznych Programów Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi ..."   183.580 KB
Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r.   76.747 KB
Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie   11.727 KB
Zarządzenie Nr 4/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku   11.708 KB
Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku   11.725 KB
Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach   12.200 KB
Zarządzenie Nr 7/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu   12.160 KB
Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej   12.206 KB
Zarządzenie Nr 9/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie   12.186 KB
Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku   11.837 KB
Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie   318.927 KB
Zarządzenie Nr 12/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażającego program akcji społecznej dla samorządów "Przejrzysta Polska"   29.000 KB
Zarządzenie Nr 13/05 w sprawie zmian w budżecie gminy   340.973 KB
Zarządzenie Nr 14/05 z dnia marca 2005r. w sprawie Przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu "Ratuj przyrodę, bo zginiesz Razem z nią" ...   268.164 KB
Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Opracowanie usług świadczonych w samorządach..."   69.751 KB
Zarządzenie Nr 16/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego..."   69.754 KB
Zarządzenie Nr 17/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds opracowania procedur rekrytacji na stanowiska kierownicze i merytoryczne...   71.112 KB
Zarządzenie Nr 18/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Urzad przygotowuje książeczkę..."   71.643 KB
Zarządzenie Nr 19/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Opracowanie Gminnego Katalogu Firm" ...   69.977 KB
Zarządzenie Nr 20/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Utworzenie Punktu Informacyjnego" ...   69.295 KB
Zarządzenie Nr 21/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej..."   71.850 KB
Zarządzenie Nr 23/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć z zakresu etyki..."   72.824 KB
Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy   69.492 KB
Zarządzenie Nr 25/05 z dnia 04.04.2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   70.069 KB
Zarządzenie Nr 22/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie wyznaczenia pracownika w celu realizacji zadania "opracowanie systemu oznakowania węwnętrznego w Urzędzie"   72.705 KB
Zarządzenie Nr 26/05 z dnia 07.04.2005r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy   68.918 KB
Zarządzenie Nr 27/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2004/2005   70.022 KB
Zarządzenie Nr 28/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn   257.477 KB
Zarządzenie Nr 29/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn   255.023 KB
Zarządzenie Nr 30/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowosci obronnej państwa   1.339 MB
Zarządzenie Nr 31/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/03 Wójta Gminy Strawczyn   670.746 KB
Zarządzenie Nr 32/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu   521.275 KB
Zarządzenie Nr 33/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach   523.050 KB
Zarządzenie Nr 34/05 z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok   843.594 KB
Zarządzenie Nr 35/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku   653.658 KB
Zarządzenie Nr 36/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie realizacji zadania - "Opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach III zasady - PARTYCYPACJI ...   677.140 KB
Zarządzenie Nr 37/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język" ...   328.089 KB
Zarządzenie Nr 38/05 z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Upublicznianie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom Plan Rozwoju Lokalnego" ...   588.631 KB
Zarządzenie Nr 39/05 z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej ...   298.720 KB
Zarządzenie Nr 40/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy w Strawczynie   73.178 KB
Zarządzenie Nr 41/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   59.124 KB
Zarządzenie Nr 42/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   70.590 KB
Zarządzenie Nr 43/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok   61.391 KB
Zarządzenie Nr 44-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Zbigniewa Płanety ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   17.882 KB
Zarządzenie Nr 45-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Zając ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   17.977 KB
Zarządzenie Nr 46-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   18.159 KB
Zarządzenie Nr 47-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Kurczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   18.163 KB
Zarządzenie Nr 48-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Kubały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   17.854 KB
Zarządzenie Nr 49-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sabiny Skoczylas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   17.733 KB
Zarządzenie Nr 50/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Rejowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   17.790 KB
Zarządzenie Nr 51/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ks. Krzysztofa Przanowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   17.802 KB
Zarządzenie Nr 52/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego   16.629 KB
Zarządzenie Nr 53/05 z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miejscowości Chełmce gmina Strawczyn   478.494 KB
Zarządzenie Nr 54/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie procedury gwarantującej konserwację tablic informacji lokalnej i utrzymanie ich w czystości   21.391 KB
Zarządzenie Nr 55/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji tablic informacji lokalnej na terenie gminy Strawczyn   24.499 KB
Zarządzenie Nr 56/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie organizacji punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy w Strawczynie   22.036 KB
Zarządzenie Nr 57/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu w Strawczynie   21.821 KB
Zarządzenie Nr 58/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia stosowania do bieżącej pracy Urzędu "Karty Usług"   19.496 KB
Zarządzenie Nr 59/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji wykazu i kart usług świadczonych przez Urząd Gminy w Strawczynie   31.059 KB
Zarządzenie Nr 60/05 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Opracowania procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu" w ramach II Zasady Braku Tolerancji Dla Korupcji w Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska"   25.997 KB
Zarządzenie Nr 61/05 w sprawie nabycia od mieszkańców wsi Strawczyn i Niedźwiedź nieruchomości pod zbiornik retencyjny w Strawczynie   1.516 MB
Zarządzenie Nr 62/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok   946.525 KB
Zarządzenie Nr 63/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy   958.713 KB
Zarządzenie Nr 64/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Święta Gminy p.n. STRAWCZYNADA   466.024 KB
Zarządzenie Nr 65/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie procedury naboru na wolne niekierownicze i niemerytoryczne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Strawczynie   35.171 KB
Zarządzenie Nr 66/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników w drodze przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie   39.262 KB
Zarządzenie Nr 67/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy   27.097 KB
Zarządzenie Nr 68/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku   30.829 KB
Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonej na dzień 09 października 2005 roku   30.581 KB
Zarządzenie Nr 70/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy   28.393 KB
Zarządzenie Nr 71/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko urzędnicze - geodeta gminny - w Urzędzie Gminy w Strawczynie   20.041 KB
Zarządzenie Nr 72/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 03 października 2005 w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie oraz regulamin pracy Komisji Konkursowej   28.039 KB
Zarządzenie Nr 73/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2005r. w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2005/2006   21.138 KB
Zarządzenie Nr 74/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień n-la mianowanego   26.755 KB
Zarządzenie Nr 75/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok   35.173 KB
Zarządzenie Nr 76/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2006 rok   22.215 KB
Zarządzenie Nr 77/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu   20.868 KB
Zarządzenie Nr 78/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości   21.175 KB
Zarządzenie Nr 79/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie zmian nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości   21.131 KB
Zarządzenie Nr 80/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" w ramach realizacji Programy Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA - VI zasady - ROZLICZALNOŚCI   24.198 KB
Zarządzenie Nr 81/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości   20.831 KB
Zarządzenie Nr 82/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok   27.899 KB
Zarządzenie Nr 83/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej   22.232 KB
Zarządzenie Nr 84/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji bazy danych firm świadczących usługi na terenie gminy Strawczyn w ramach realizacji Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA I Zasady - Przejrzystość   33.281 KB
Zarządzenie Nr 85/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie obowiązku posługiwania się katalogiem firm przez pracowników samorządowych w ramach realizacji programu Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA I zasada PRZEWIDYWALNOŚĆ   23.406 KB
Zarządzenie Nr 86/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania - opracowanie wieloletniego planu finansowego (wpf) i wieloletniego planu inwestycyjnego (wpi) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcow w ramach realizacji IV zasady PRZEWIDYWALNOŚCI w Programie Akcji Społecznej Przejrzysta Polska   27.071 KB
Zarządzenie Nr 87/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy   23.355 KB