główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 7 luty 2018r

Załączniki:
Protokół MB
Uchwała Nr XXXIX/314/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Strawczynie na 2018 rok 372 KB
Uchwała Nr XXXIX/313/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Strawczynie w 2018r 768 KB
Uchwała Nr XXXIX/312/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie zmiany uchwały nr III/3/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych i określenia zakresów działania stałych komisji Rady Gminy 99 KB
Uchwała Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn 216 KB
Uchwała Nr XXXIX/310/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie zmiany Uchwały XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 105 KB
Uchwała Nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn 225 KB
Uchwała Nr XXXIX/308/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 103 KB
Uchwała Nr XXXIX/307/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 104 KB
Uchwała Nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 90 KB
Uchwała Nr XXXIX/305/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu gospodarki Komunalnej w Strawczynie 118 KB
Uchwała Nr XXXIX/304/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały VI/21/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 103 KB
Uchwała Nr XXXIX/303/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024 MB
Uchwała Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok 643 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 7 luty 2018 roku

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 112 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Strawczynie na 2018 rok 371 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 83 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały VI/21/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 99 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 134 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu gospodarki Komunalnej w Strawczynie 114 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr III/3/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych i określenia zakresów działania stałych komisji Rady Gminy 96 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn 550 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 103 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Strawczynie w 2018r 778 KB