główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku

Załączniki:
Protokół MB
Uchwała Nr XXXVIII/301/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 107 KB
Uchwała Nr XXXVIII/300/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwała Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn 168 KB
Uchwała Nr XXXVIII/299/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwała Nr XXXIV/247/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Publicznego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie 111 KB
Uchwała Nr XXXVIII/298/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa dla gminy Strawczyn na lata 2017-2025 20 MB
Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 MB
Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn 195 KB
Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakłądu gospodarki Komunalnej w Strawczynie 123 KB
Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów 85 KB
Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 90 KB
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 89 KB
Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upławem roku budżetowego 2017 286 KB
Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 88 KB
Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 88 KB
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 88 KB
Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 122 KB
Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwała Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 145 KB
Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok MB
Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024 MB
Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 MB
Uchwała Nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 28 grudnia 2017 roku

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok 10 MB
Autopoprawka do projektu budżetu na 2018 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024 MB
Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2017 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu gospodarki Komunalnej w Strawczynie 128 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 84 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów 79 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 83 KB
Projekt Uchwała Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 102 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa dla gminy Strawczyn na lata 2017-2025 20 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 83 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 82 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 82 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn 215 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/247/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Publicznego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie 108 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn 167 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 137 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 115 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 281 KB