artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 22 września 2017 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/249/2017 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   2.249 MB
Uchwała Nr XXXV/250/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.541 MB
Uchwała Nr XXXV/251/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   112.230 KB
Uchwała Nr XXXV/252/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku w Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku   99.382 KB
Uchwała Nr XXXV/253/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku w Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Promniku   98.854 KB
Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie   92.825 KB
Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn   106.108 KB
Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu   2.620 MB
Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   89.294 KB
Protokół   1.920 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 22 września 2017 roku

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   88.907 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn   277.523 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.507 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku w Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Promniku   94.960 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie   95.986 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   3.083 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku w Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku   96.555 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   103.764 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu   1.257 MB