artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 10 marca 2017 roku

Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2017 roku

Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała Nr XXX/199/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała Nr XXX/200/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn

Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Uchwała Nr XXX/202/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Strawczyn

Protokół

Załączniki
Protokół   2.830 MB
Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strawczyn   1.099 MB
Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2017 roku   533.580 KB
Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę   237.525 KB
Uchwała Nr XXX/199/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów   287.715 KB
Uchwała Nr XXX/200/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn   151.620 KB
Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   2.388 MB
Uchwała Nr XXX/202/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Strawczyn   105.907 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w marcu 2017r.

Załączniki
Raporty jednostek organizacyjnych za 2016 rok   5.609 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę   220.656 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2017 roku   300.406 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn   213.032 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów   221.437 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   2.849 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strawczyn   396.803 KB