artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2017 roku

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Trafic w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji pozammilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Strawczyn w 2017 roku

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na zastępstwo stanowiska urzędniczego - podinspektor ds księgowości budżetowej (płace)

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarz Gminy

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania zgłaszanych przez mieszkańców gminy Strawczyn wniosków o dotację celową na instalację nowego źródła ciepła opartego na ogrzewaniu paliwem stałym, gazem lub olejem

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. Ratuj przyrodę - XII Edycja 2017 pod hasłem Śmieciom dajemy kosza oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie konkursu pn. Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2017-2018

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarz Gminy

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Strawczyn oraz jednostki organizacyjne Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działki Nr 271/1 położonej w Oblęgorze celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Oblęgór-Sieniów

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 20 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Kowalczyk-Knap ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani magdaleny Jarząbek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Toporek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Bożęckiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy Referent ds Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska Opiekun w Żłobku Gminnym w Strawczynie

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Kokursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie imiennego składu Kapituły przyznającej tytuł Zasłużony dla Gminy Strawczyn w 2017 roku

Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działek nr 284/3, nr 284/4, nr 678/1 położonych w Oblęgorze celem poszerzenia pasa drogowego dróg gminnych

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działek nr 283/1 położonej w Oblęgorze celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Oblęgór-Sieniów

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie

Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016ójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Strawczyn i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie - gminnej jednostki budżetowej

Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016r w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Strawczyn i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Gminnego w Strawczynie - gminnej jednostki budżetowej

Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie, dla którego Gmina Strawczyn jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu Profilaktyki zakażeń meningogokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Strawczyn na lata 2017-2020

Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu Profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn

Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu Profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020

Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Oblęgorek

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Strawczyn w 2017 roku w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2018 rok

Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024

Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Oblęgorek

Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds opracowania Programu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu elektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Trafic w 2017 roku   39.073 KB
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015   40.854 KB
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości   20.671 KB
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji pozammilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Strawczyn w 2017 roku   39.241 KB
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na zastępstwo stanowiska urzędniczego - podinspektor ds księgowości budżetowej (płace)   21.786 KB
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Strawczyn   849.305 KB
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym   25.991 KB
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarz Gminy   26.440 KB
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   51.397 KB
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2017 rok   465.488 KB
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   67.521 KB
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania zgłaszanych przez mieszkańców gminy Strawczyn wniosków o dotację celową na instalację nowego źródła ciepła opartego na ogrzewaniu paliwem stałym, gazem lub olejem   31.669 KB
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   27.175 KB
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. Ratuj przyrodę - XII Edycja 2017 pod hasłem Śmieciom dajemy kosza oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   25.095 KB
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie konkursu pn. Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka w Gminie Strawczyn   24.911 KB
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2017-2018   92.938 KB
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   21.726 KB
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarz Gminy   26.464 KB
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   449.113 KB
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy   5.014 MB
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok   248.071 KB
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   86.322 KB
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Strawczynie   47.562 KB
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   78.079 KB
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   79.333 KB
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   75.232 KB
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   76.310 KB
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   545.755 KB
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn   64.513 KB
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Strawczyn   31.421 KB
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   217.785 KB
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   282.692 KB
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   1.027 MB
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym   25.093 KB
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Strawczyn oraz jednostki organizacyjne Gminy Strawczyn   68.528 KB
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   940.548 KB
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   31.454 KB
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie   510.535 KB
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   706.807 KB
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej   665.653 KB
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie   789.124 KB
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   25.632 KB
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   3.592 MB
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   333.530 KB
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   33.046 KB
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działki Nr 271/1 położonej w Oblęgorze celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Oblęgór-Sieniów   30.907 KB
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie   2.755 MB
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Strawczynie   24.026 KB
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Kowalczyk-Knap ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   26.767 KB
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani magdaleny Jarząbek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   27.354 KB
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Toporek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   26.708 KB
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Bożęckiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   27.063 KB
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy Referent ds Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej   27.821 KB
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie   312.490 KB
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska Opiekun w Żłobku Gminnym w Strawczynie   267.156 KB
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   507.190 KB
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   242.374 KB
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 20 sierpnia 2017 roku   23.392 KB
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   373.299 KB
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Kokursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie   25.450 KB
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie imiennegoskładu Kapituły przyznającej tytuł Zasłużony dla Gminy Strawczyn w 2017 roku   17.364 KB
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn   295.381 KB
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn   549.970 KB
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn   5.772 MB
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn   664.095 KB
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działek nr 284/3, nr 284/4, nr 678/1 położonych w Oblęgorze celem poszerzenia pasa drogowego dróg gminnych   190.757 KB
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działek nr 283/1 położonej w Oblęgorze celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Oblęgór-Sieniów   30.108 KB
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy   227.513 KB
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   90.892 KB
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   36.968 KB
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem   25.657 KB
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego   36.703 KB
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie   21.423 KB
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016ójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Strawczyn i jej jednostkach organizacyjnych   30.058 KB
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie - gminnej jednostki budżetowej   55.491 KB
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   47.285 KB
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   694.687 KB
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016r w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Strawczyn i jej jednostkach organizacyjnych   28.187 KB
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Gminnego w Strawczynie - gminnej jednostki budżetowej   54.679 KB
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie, dla którego Gmina Strawczyn jest organem prowadzącym   33.120 KB
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu Profilaktyki zakażeń meningogokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn   30.636 KB
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   88.853 KB
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Strawczyn na lata 2017-2020   1.994 MB
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego   522.184 KB
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - podmiotu z sektora przedsiębiorstw (Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn   320.381 KB
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Oblęgorek   17.854 KB
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Strawczynie   226.008 KB
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2017 roku   5.728 MB
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2017 rok   599.745 KB
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu Profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020   36.566 KB
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   694.618 KB
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   1.229 MB
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Strawczyn w 2017 roku w zamian za święto przypadające w sobotę   28.565 KB
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   44.907 KB
Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2018 rok   4.170 MB
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024   767.185 KB
Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Oblęgorek   90.806 KB
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds opracowania Programu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Strawczyn   431.396 KB
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Strawczyn   304.114 KB
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku Programu Profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020   34.345 KB
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   795.929 KB
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   932.585 KB
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu   199.752 KB
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu elektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Strawczyn   90.217 KB
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   2.847 MB
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędie Gminy Strawczyn   19.831 KB
Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok   531.835 KB