główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r z dnia 23 lutego 2015r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów

Uchwała Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/184/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu z firmą Usługi finansowo-ubezpieczeniowe EWA

Uchwała Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

Uchwała Nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Strawczyn

Załączniki:
Protokół 967 KB
Uchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Strawczyn 103 KB
Uchwała Nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 105 KB
Uchwała Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 MB
Uchwała Nr XXVIII/184/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu z firmą Usługi finansowo-ubezpieczeniowe EWA 24 KB
Uchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 426 KB
Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 20 KB
Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 19 KB
Uchwała Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 20 KB
Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów 17 KB
Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 296 KB
Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn 301 KB
Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r z dnia 23 lutego 2015r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 33 KB
Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 746 KB
Uchwała Nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok MB
Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok MB
Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 825 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 29 grudnia 2016 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023”

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 23 lutego 2015r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu z firmą Usługi finansowo-ubezpieczeniowe EWA

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 101 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Strawczyn 108 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 282 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 85 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 87 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów 80 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 86 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu z firmą Usługi finansowo-ubezpieczeniowe EWA 104 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 23 lutego 2015r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 164 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn 945 KB