główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 30 listopada 2016 roku

Załączniki:
Protokół MB
Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strawczyn 341 KB
Uchwała Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych 301 KB
Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 290 KB
Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków kommunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn 102 KB
Uchwała Nr XXVII/167/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu 91 KB
Uchwała Nr XXVII/166/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie 84 KB
Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 97 KB
Uchwała Nr XXVII/164/2016 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca Uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 107 KB
Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną MB
Uchwała Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 269 KB
Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 89 KB
Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 121 KB
Uchwała Nr XXVII/159/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 110 KB
Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 MB
Uchwała Nr XXVII/157/2016 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 30 listopada 2016 roku

Załączniki:
Autopoprawka do zmian w budżecie 1,021 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strawczyn 365 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu 96 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 113 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 102 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków kommunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn 99 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych 418 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 408 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie 80 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 99 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca Uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 105 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 276 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 86 KB