główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r

Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r

Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2015 oraz wniosku o przeznaczeniu zysku na zwiększenie Funduszu Zakładu

Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej

Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie poparcia inicjatywy na rzecz budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn

Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Protokół Nr XXII /2016 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016 r. MB
Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 91 KB
Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie poparcia inicjatywy na rzecz budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej 82 KB
Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej 764 KB
Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 144 KB
Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego 94 KB
Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2015 oraz wniosku o przeznaczeniu zysku na zwiększenie Funduszu Zakładu MB
Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024 MB
Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok MB
Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r 124 KB
Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r 93 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 28 czerwca 2016 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r.,

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie poparcia inicjatywy na rzecz budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2015 oraz wniosku o przeznaczeniu zysku na zwiększenie Funduszu Zakładu

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn

Autopoprawka z dnia 21.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Autopoprawka z dnia 23.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok

Autopoprawka z dnia 23.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Załączniki:
Autopoprawka z dnia 23.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024 MB
Autopoprawka z dnia 23.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok MB
Autopoprawka z dnia 21.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 144 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej 766 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego 92 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r. 91 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2015 oraz wniosku o przeznaczeniu zysku na zwiększenie Funduszu Zakładu MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 106 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 83 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie poparcia inicjatywy na rzecz budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej 81 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r. 121 KB