artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r

Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r

Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2015 oraz wniosku o przeznaczeniu zysku na zwiększenie Funduszu Zakładu

Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej

Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie poparcia inicjatywy na rzecz budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn

Protokół Nr XXII /2016 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r   92.810 KB
Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r   123.615 KB
Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok   1.392 MB
Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024   2.476 MB
Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2015 oraz wniosku o przeznaczeniu zysku na zwiększenie Funduszu Zakładu   2.077 MB
Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego   93.512 KB
Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   144.190 KB
Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej   763.891 KB
Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie poparcia inicjatywy na rzecz budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej   81.713 KB
Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   91.079 KB
Protokół Nr XXII /2016 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016 r.   3.702 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 28 czerwca 2016 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r.,

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie poparcia inicjatywy na rzecz budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2015 oraz wniosku o przeznaczeniu zysku na zwiększenie Funduszu Zakładu

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn

Autopoprawka z dnia 21.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Autopoprawka z dnia 23.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok

Autopoprawka z dnia 23.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r.   121.463 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie poparcia inicjatywy na rzecz budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej   81.185 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   83.477 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   105.891 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2015 oraz wniosku o przeznaczeniu zysku na zwiększenie Funduszu Zakładu   2.511 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 r.   90.507 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego   92.460 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej   766.154 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok   1.140 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024   2.491 MB
Autopoprawka z dnia 21.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   143.840 KB
Autopoprawka z dnia 23.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok   2.226 MB
Autopoprawka z dnia 23.06.2016r. do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024   2.506 MB