artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn z dnia 18 maja 2016r.

Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016r

Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu

Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016r   2.477 MB
Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024   2.650 MB
Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągnięcia kredytu   104.847 KB
Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   99.245 KB
Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   84.365 KB
Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016   337.604 KB
Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych   198.713 KB
Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przystąpienia do opracowania ?Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023?   73.743 KB
Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu   651.027 KB
Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz nadania jej Statutu   648.687 KB
Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   88.306 KB
Protokół   3.248 MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 18 maja 2016r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016r

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągnięcia kredytu

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz nadania jej Statutu

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016r   2.985 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024   2.630 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągnięcia kredytu   102.567 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   96.089 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   82.147 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016   336.817 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych   241.499 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023   70.889 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu   792.521 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz nadania jej Statutu   838.670 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   82.437 KB