artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2016 roku

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Trafic w 2016 roku

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Strawczyn w 2016 roku

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny wywoławczej

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 687/10 położonej w Strawczynie zajętej pod przepompownię ścieków

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do dokonywania przeglądów trasy rowerowej przebiegającej przez teren gminy Strawczyn zrealizowanej w ramach projektu pn.: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2014

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie konkursu pn. Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. Ratuj przyrodę - XI Edycja 2016 pod hasłem Drzewo-przyjaciel człowieka oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie, konserwację i naprawę odzieży roboczej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 rok

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zbiorniku wodnym Strawczyn

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Sportu w Strawczynie na kadencję obejmującą lata 2015-2019

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naburu na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji w Urzędzie Miny w Strawczynie

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za rok 2015

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2015 rok

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 21 sierpnia 2016r

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku przy ul. Turystycznej, stanowiącej własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 - Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych

Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa

Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Józefa Kasprzyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela zawodowego

Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrekatora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej

Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych na okres 01.10.2016r-31.12.2016r

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn oraz powołania Komisji ds przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn w 2016r

Zarządzenie Nr 84/2016/2 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strawczyn w 2016 roku

Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 września 2016 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2016 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym

Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przygotowania administracji samorządowej Gminy Strawczyn w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości, obsługi rozliczeń i podatku VAT

Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działki Nr 503/11 położonej w Oblęgorku pod realizację celu publicznego, tj. budowę ściezki dydaktycznej

Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016

Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Promniku, Rudzie Strawczyńskiej oraz Kuźniakach, stanowiących własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   114.734 KB
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   115.535 KB
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   116.167 KB
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   117.343 KB
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   117.582 KB
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   117.391 KB
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   117.132 KB
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   118.522 KB
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   114.343 KB
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Trafic w 2016 roku   173.226 KB
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok   1.844 MB
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   167.562 KB
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok   169.180 KB
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Strawczyn w 2016 roku   144.549 KB
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny wywoławczej   259.311 KB
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   79.408 KB
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   406.428 KB
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   243.952 KB
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   123.060 KB
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2016/2017   1.125 MB
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   22.911 KB
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   195.702 KB
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   142.942 KB
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 687/10 położonej w Strawczynie zajętej pod przepompownię ścieków   29.819 KB
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   20.243 KB
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   22.226 KB
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do dokonywania przeglądów trasy rowerowej przebiegającej przez teren gminy Strawczyn zrealizowanej w ramach projektu pn.: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2014   32.788 KB
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   484.184 KB
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   147.851 KB
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie konkursu pn. Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka   24.579 KB
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. Ratuj przyrodę - XI Edycja 2016 pod hasłem Drzewo-przyjaciel człowieka oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   22.966 KB
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   31.959 KB
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie, konserwację i naprawę odzieży roboczej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych   91.981 KB
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   518.465 KB
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   906.145 KB
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   324.407 KB
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zbiorniku wodnym Strawczyn   67.067 KB
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji   2.119 MB
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 - Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych   1,015.772 KB
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Sportu w Strawczynie na kadencję obejmującą lata 2015-2019   83.011 KB
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   832.347 KB
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   349.520 KB
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naburu na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego   22.790 KB
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   462.643 KB
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji w Urzędzie Miny w Strawczynie   40.774 KB
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   598.777 KB
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   281.356 KB
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za rok 2015   640.663 KB
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2015 rok   774.211 KB
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   791.630 KB
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   374.747 KB
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 21 sierpnia 2016r   56.761 KB
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku przy ul. Turystycznej, stanowiącej własność Gminy Strawczyn   29.149 KB
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   20.181 KB
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   277.096 KB
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   530.709 KB
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   208.274 KB
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   20.005 KB
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa   56.656 KB
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna   55.193 KB
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn   56.706 KB
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   533.543 KB
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   289.821 KB
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Józefa Kasprzyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela zawodowego   29.349 KB
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   406.433 KB
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   170.358 KB
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   737.943 KB
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   379.636 KB
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej   176.113 KB
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych na okres 01.10.2016r-31.12.2016r   502.272 KB
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie   976.091 KB
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   584.622 KB
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   505.143 KB
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Strawczyn   84.590 KB
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   118.346 KB
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   978.066 KB
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   466.123 KB
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego   133.326 KB
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn oraz powołania Komisji ds przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn w 2016r   4.794 MB
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 września 2016 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie   1.651 MB
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie   698.495 KB
Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie   528.022 KB
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrekatora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku   252.715 KB
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2016 roku   3.677 MB
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2016 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym   482.276 KB
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   215.967 KB
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   566.866 KB
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie   277.907 KB
Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przygotowania administracji samorządowej Gminy Strawczyn w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)   408.885 KB
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny   27.677 KB
Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   20.780 KB
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   936.496 KB
Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   518.103 KB
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   373.156 KB
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   191.041 KB
Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   1.210 MB
Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   394.229 KB
Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2017 rok   3.617 MB
Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   789.504 KB
Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie   556.789 KB
Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   1.329 MB
Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   568.488 KB
Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych   61.008 KB
Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   380.279 KB
Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   972.325 KB
Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   289.528 KB
Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości, obsługi rozliczeń i podatku VAT   21.952 KB
Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działki Nr 503/11 położonej w Oblęgorku pod realizację celu publicznego, tj. budowę ściezki dydaktycznej   35.894 KB
Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016   1.070 MB
Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok   567.734 KB
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Promniku, Rudzie Strawczyńskiej oraz Kuźniakach, stanowiących własność Gminy Strawczyn   30.851 KB
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok   583.678 KB
Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn   19.942 KB
Zarządzenie Nr 84/2016/2 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strawczyn w 2016 roku   120.283 KB