artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024

Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016r

Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/89/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 ? 2024

Uchwała Nr VIII/90/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr VIII/91/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Strawczyn

Uchwała Nr VIII/92/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedź przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 433/1

Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 ? 2024   2.832 MB
Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016r   4.116 MB
Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   169.722 KB
Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok   1.015 MB
Uchwała Nr VIII/89/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 ? 2024   2.955 MB
Uchwała Nr VIII/91/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Strawczyn   363.104 KB
Uchwała Nr VIII/92/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedź przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 433/1   99.399 KB
Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015   278.690 KB
Protokół   3.607 MB
Uchwała Nr VIII/90/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016   1.955 MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 30 grudnia 2015 roku