główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na Sesji w dniu 4 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn an 2015 rok

Uchwała Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku zmieniająca w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/79/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis

Uchwała Nr XVI/81/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

-------- UCHWAŁA RIO -------

Uchwała Nr 5/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016 rokuw sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

----------

Uchwała Nr XVI/82/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru

Uchwała Nr XVI/83/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Strawczyn

Protokół

Załączniki:
Uchwała Nr 5/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016 rokuw sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 211 KB
Protokół MB
Uchwała Nr XVI/83/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Strawczyn 273 KB
Uchwała Nr XVI/82/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru 104 KB
Uchwała Nr XVI/81/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 111 KB
Uchwała Nr XVI/80/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis 120 KB
Uchwała Nr XVI/79/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości MB
Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 108 KB
Uchwała Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok 97 KB
Uchwała Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku zmieniająca w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024 MB
Uchwała Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn an 2015 rok 874 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 4 grudnia 2015 roku