artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 28 sierpnia 2015 roku