artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr XII/47/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok

Uchwała Nr XII/48/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok

Uchwała Nr XII/49/2015 Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr XII/50/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr XII/51/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągniecia kredytu

Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2014 rok

Uchwała Nr XII/53/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za 2014 rok

Uchwała Nr XII/54/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XII/55/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwałę Nr VII/30/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników

Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2014 rok

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XII/47/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok   80.639 KB
Uchwała Nr XII/48/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok   117.289 KB
Uchwała Nr XII/49/2015 Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 rok   1.270 MB
Uchwała Nr XII/50/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024   1.935 MB
Uchwała Nr XII/51/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągniecia kredytu   95.756 KB
Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2014 rok   1.819 MB
Uchwała Nr XII/53/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za 2014 rok   1.390 MB
Uchwała Nr XII/54/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   1.819 MB
Uchwała Nr XII/55/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn   587.992 KB
Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwałę Nr VII/30/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów   203.691 KB
Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników   444.120 KB
Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2014 rok   106.605 KB
Protokół   2.310 MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 29 czerwca 2015 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągniecia kredytu

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024   2.500 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 rok   2.789 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   104.941 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników   571.251 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów   237.289 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn   595.033 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2014 rok   1.855 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za 2014 rok   1.599 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2014 rok   1.897 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągniecia kredytu   88.629 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok   75.393 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strawczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok   111.324 KB