artykuł nr 1

Protokół z sesji z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Załączniki
Protokół   335.319 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał na Sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2015 roku