główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 23 lutego 2015 roku

Uchwała Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr VI/18/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku

Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim na utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strawczynie

Plany pracy Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Rady Społecznej SZOZ

Plan Pracy Wójta Gminy Strawczyn na 2015 rok

Protokół

Załączniki:
Protokół MB
Plany pracy Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Rady Społecznej SZOZ 83 KB
Plan Pracy Wójta Gminy Strawczyn na 2015 rok 249 KB
Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim na utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strawczynie 121 KB
Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 392 KB
Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 205 KB
Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku 122 KB
Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 113 KB
Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn 313 KB
Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 126 KB
Uchwała Nr VI/18/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024 MB
Uchwała Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok 807 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 23 lutego 2015 roku

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn 189 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 45 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim na utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strawczynie 124 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 124 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn 228 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 202 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 111 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Strawczynie 122 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok MB