artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy z 2015 roku

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki RENAULT TRAFFIC w 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2015 w sprawie dopłaty do okularów dla osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Strawczyn w 2015 roku

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 lutego 2015 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 lutego 2015 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 lutego 2015 w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hucisko

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczyn

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kuźniaki

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgór

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lutego 2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korczyn

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczynek

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Promnik

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 marca 2015 w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn Ratuj przyrodę - X Edycja 2015 pod hasłem Przyjaciel Ziemi oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2015 w sprawie powołania Zespołu ds Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ruda Strawczyńska

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chełmce

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Niedźwiedź

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 429/4 o pow. 0,0022ha położonej w Niedźwiedziu celem powiększenia terenu inwestycji publicznej zbiornika wodnego Strawczyn

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 38 /2015 WÓJTA GMINY STRAWCZYN Z DNIA 20 KWIETNIA 2015R. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do organizacji obsługi wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds akt stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn oraz powołania Komisji ds przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn w 2015 roku

Zarządzenie Nr 62/2015/2 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strawczyn w 2015 roku

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds zamówień publicznych i bezrobocia

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie przyznania corocznej nagrody - Statuetki JODŁA dla najlepszego przedsiębiorcy Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Strawczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2015r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2015r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2015r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Malagi ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds akt stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2015r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 16 sierpnia 2015r

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 sierpnia 2015r w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 sierpnia 2015r w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 16 sierpnia 2015r

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 sierpnia 2015r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 sierpnia 2015r w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds referendum w czasie przerwy w referendum spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 sierpnia 2015r w sprawie powołania komisji ds odbioru zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 003962T w miejscowości Kuźniaki od km 0+000 do km 0+130

Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2015r w sprawie powołania stałej Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2015r w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds referendum

Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2015r w sprawie powołania Zespołu do organizacji obsługi referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 sierpnia 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 sierpnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 września 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 września 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 wrzesnia 2015r w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 września 2015r w sprawie powołania Zespołu do organizacji obsługi wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 października 2015r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonychh na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 października 2015r w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów

Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 października 2015r w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2015r w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2015r w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 października 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 października 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 października 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 października 2015r w sprawie powołania Rady Sportu

Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 listopada 2015r w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2015 rok

Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 listopada 2015r w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024

Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2015r w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 listopada 2015r w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 236/7 położonej w Rudzie Strawczyńskiej celem poszerzenia pasa drogowego publicznej drogi gminnej działki Nr 254

Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 listopada 2015r w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 listopada 2015r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Wychowaniec ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2015r w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 745/187 położonej w Oblęgorku do gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 grudnia 2015r w sprawie powołania komisji mediacyjnej w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych oraz ustalenia regulaminu mediacji

Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 grudnia 2015r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do przekazywania informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 grudnia 2015r w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Oblęgorku, składającej się z działek Nr 745/172, Nr 745/174, Nr 745/183 i Nr 745/184 do gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki RENAULT TRAFFIC w 2015 roku   153.556 KB
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2015 w sprawie dopłaty do okularów dla osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe   102.416 KB
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Strawczyn w 2015 roku   137.223 KB
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   662.034 KB
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   4.546 MB
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   801.556 KB
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   460.151 KB
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 lutego 2015 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Strawczynie   195.302 KB
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hucisko   411.067 KB
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczyn   2.621 MB
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgór   2.618 MB
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korczyn   2.615 MB
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kuźniaki   2.622 MB
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczynek   2.629 MB
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Małogoskie   2.619 MB
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek   2.617 MB
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Promnik   2.616 MB
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ruda Strawczyńska   2.633 MB
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chełmce   2.615 MB
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Niedźwiedź   2.621 MB
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 38 /2015 WÓJTA GMINY STRAWCZYN Z DNIA 20 KWIETNIA 2015R. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.   53.500 KB
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lutego 2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   1.988 MB
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   794.819 KB
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   358.316 KB
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 marca 2015 w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn Ratuj przyrodę - X Edycja 2015 pod hasłem Przyjaciel Ziemi oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   100.195 KB
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 marca 2015 w sprawie powołania Zespołu ds Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025   358.673 KB
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych   120.762 KB
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   1.376 MB
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   1.483 MB
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok   720.853 KB
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 429/4 o pow. 0,0022ha położonej w Niedźwiedziu celem powiększenia terenu inwestycji publicznej zbiornika wodnego Strawczyn   128.838 KB
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych   125.699 KB
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   624.075 KB
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej   1.310 MB
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych   75.320 KB
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015   331.239 KB
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do organizacji obsługi wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku   84.514 KB
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów   340.737 KB
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   2.101 MB
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   1.211 MB
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   282.437 KB
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych   103.025 KB
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   291.808 KB
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   1.084 MB
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   631.329 KB
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego   92.393 KB
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej   80.260 KB
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn   181.971 KB
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   1.013 MB
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   1.260 MB
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   620.940 KB
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy   203.385 KB
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC   95.629 KB
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   542.887 KB
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   332.104 KB
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds akt stanu cywilnego   94.637 KB
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn oraz powołania Komisji ds przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn w 2015 roku   1.640 MB
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie przyznania corocznej nagrody - Statuetki JODŁA dla najlepszego przedsiębiorcy Gminy Strawczyn   531.836 KB
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Strawczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej   129.773 KB
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2015r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn   333.197 KB
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2015r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025   294.836 KB
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   1.219 MB
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   1.252 MB
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   738.274 KB
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds zamówień publicznych i bezrobocia   93.480 KB
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   2.898 MB
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   1.352 MB
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2015r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Malagi ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   116.838 KB
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds akt stanu cywilnego   168.267 KB
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach   215.346 KB
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku   215.973 KB
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu   215.494 KB
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   1.533 MB
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   733.849 KB
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2015r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 16 sierpnia 2015r   224.067 KB
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 sierpnia 2015r w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 16 sierpnia 2015r   240.526 KB
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 sierpnia 2015r w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds referendum w czasie przerwy w referendum spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku   334.834 KB
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 sierpnia 2015r w sprawie powołania komisji ds odbioru zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 003962T w miejscowości Kuźniaki od km 0+000 do km 0+130   81.910 KB
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2015r w sprawie powołania stałej Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Strawczyn   171.014 KB
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2015r w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds referendum   92.846 KB
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2015r w sprawie powołania Zespołu do organizacji obsługi referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku   85.326 KB
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 sierpnia 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   164.285 KB
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 sierpnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   576.656 KB
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   592.601 KB
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   518.941 KB
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 września 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   827.387 KB
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 września 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   461.416 KB
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 wrzesnia 2015r w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych   97.265 KB
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 września 2015r w sprawie powołania Zespołu do organizacji obsługi wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku   87.832 KB
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   803.745 KB
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   1.034 MB
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   550.888 KB
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 października 2015r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonychh na dzień 25 października 2015 roku   609.500 KB
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 października 2015r w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów   332.007 KB
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 października 2015r w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku   94.372 KB
Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   911.575 KB
Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   488.423 KB
Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2015r w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym   143.438 KB
Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2015r w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego   124.350 KB
Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   154.030 KB
Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 października 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   613.307 KB
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 października 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   988.244 KB
Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 października 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   562.694 KB
Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 października 2015r w sprawie powołania Rady Sportu   128.951 KB
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 listopada 2015r w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016 - 2024   2.860 MB
Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   1,016.781 KB
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2015 rok   563.179 KB
Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2015r w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Strawczyn   672.438 KB
Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 listopada 2015r w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 236/7 położonej w Rudzie Strawczyńskiej celem poszerzenia pasa drogowego publicznej drogi gminnej działki Nr 254   137.081 KB
Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 listopada 2015r w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Strawczynie   113.880 KB
Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 listopada 2015r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Wychowaniec ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   125.956 KB
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 lutego 2015 w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie   3.465 MB
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 lutego 2015 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   489.408 KB
Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2015r w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 745/187 położonej w Oblęgorku do gminnego zasobu nieruchomości   29.688 KB
Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   662.415 KB
Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok   532.941 KB
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok   383.507 KB
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 grudnia 2015r w sprawie powołania komisji mediacyjnej w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych oraz ustalenia regulaminu mediacji   79.462 KB
Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 grudnia 2015r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do przekazywania informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego   24.640 KB
Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 grudnia 2015r w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Oblęgorku, składającej się z działek Nr 745/172, Nr 745/174, Nr 745/183 i Nr 745/184 do gminnego zasobu nieruchomości   32.763 KB
Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   910.535 KB
Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok   421.524 KB
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn   20.089 KB
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok   694.624 KB
Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok   211.171 KB
Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2015 rok   62.429 KB
Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych   30.597 KB
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego   171.853 KB
Zarządzenie Nr 62/2015/2 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strawczyn w 2015 roku   121.123 KB